Koninklijk leven

Prediking: Johan Selier

Zondag spreekt Johan Selier. Het thema van zondag is:

“Door het kennen van Jezus, ligt je toekomst open:” N.a.v. Filippenzen 3.

Download preek