Koninklijk leven

Prediking: Johan Selier.Johan Selier
Zondag spreekt Johan Selier.
De woordverkondiging van zondag gaat over: “Gods aanwezigheid in alle situaties”. Kerntekst: Romeinen 8:38-39.

Download preek