Merkbaar aanwezig

COVID-19 Protocol Parousia Gouda (samenvatting)

Dit protocol is geldig vanaf 01-07-2020 tot nader order.

Download uitgebreide versie protocol  Download korte versie

Algemene bepalingen

 • 1,5 meter afstand houden vanaf 18+, tenzij huisgezin
 • We nemen de RIVM richtlijnen in acht
 • Online viering blijft een verstandig alternatief

Samenkomsten in de Goudse Waarden

 • Zingen wordt tot nu toe sterk afgeraden en doen we daarom niet
 • Alleen de band zingt (op voldoende afstand)
 • Er wordt voor een veilige inrichting van het gebouw gezorgd (voldoende afstand)
 • Reinigings- en ontsmettingsmiddelen zijn aanwezig.
 • Er is een schoonmaakteam aanwezig
 • Beperk toiletgebruik zo veel mogelijk
 • Garderobes niet gebruiken; jassen aan stoelen hangen

De samenkomst

Er zijn 3 looproutes bij aankomst:

 1. King-Kid(s) en/of peuter in gezin aanwezig; naar binnen via schoolplein. De kinderen worden bij binnenkomst overgenomen door de leiding. Volg daarna de rode pijlen naar crèche (indien van toepassing) of zaal
 2. Alleen crèche kind in gezin aanwezig; naar binnen via hoofdingang. Volg de groene pijlen
 3. Overig; naar binnen via de hoofdingang. Volg de blauwe pijlen

 

 • Voor gezinnen met een crèche kind is een apart deel van de zaal gereserveerd, aangegeven met groene pijlen (links achter in de zaal, zodat de ouders gemakkelijk bereikbaar zijn).
 • Er zijn coördinatoren aanwezig die helpen bij het houden aan het protocol
 • Volg altijd de aanwijzingen van de coördinatoren
 • Er mogen maximaal 100 mensen in de grote zaal zijn. Dit is excl. Kinderen, tieners en jongeren in andere ruimtes; aanmelden kan tot vrijdag 17.00
 • De samenkomsten van de groepen 12 t/m 17 jaar zijn mogelijk; let op! 1,5 meter tot begeleiding
 • Er zijn altijd 3 stoelen leeg tussen mensen die niet uit 1 huisgezin komen

Er zijn 2 looproutes bij verlaten van het gebouw:

 1. Als je via het schoolplein bent gekomen (King-Kids) dan ga je via de nooduitgang naast het podium terug naar het schoolplein.
 2. Via de hoofduitgang.

Algemene regel bij het verlaten van het gebouw:

 • Degenen die het dichtst bij de uitgang zitten gaan als eerste naar buiten. Niet inhalen!
 • Geen koffie na afloop; meteen naar huis
 • Collectes via GIVT of bij de uitgang (houd geld bij de hand)

 

Download uitgebreide versie protocol  Download korte versie