Koninklijk leven

Eredienst zondag 14 januari 2018

14 jan 2018 | 10:00 - 23:00 uur
Oudste van dienst : Peter Dijs
Lofprijs- en Aanbiddingsdienst : Arnoud Soet
Prediking : Elizabeth van Zijl
Koster : Jan Sybrandi
Floormanager : Anja van Eijk
Corvee: zo. 14-01: groep 2, vrij. 19-01: groep 3
MMT : Maurice Knecht
Geluid : Ralph de Jager
K1ng K!ds Crèche : Inloop vanaf 9:45 uur in lokaal 022
K1ng K!ds Peuters : Inloop vanaf 9:45 uur in lokaal 023
K1ng K!ds Basisschool : Geen inloop. Na de lofprijs en aanbiddingdienst naar de gymzalen
Follow me : Geen programma.
Hartelijk welkom in de eredienst
Wij heten u van harte welkom in deze eredienst, en in het bijzonder onze gasten. Wilt u meer informatie hebben dan kunt u terecht bij de informatietafel achterin de zaal.

Gebed en nazorg
Heeft u gebed nodig of wilt u iemand spreken, spreek dan na de dienst iemand van het Pastoraal Team aan. U herkent ze aan hun blauwe keycord. U kunt ook een afspraak maken voor een langer gesprek. Er wordt dan echt tijd genomen om te praten en te bidden. Voor de dienst is er vanaf 9.00 uur een pastoraal spreekuur. Mail dan naar pastoraalspreekuurgouda@cama.nl. Liever bij u thuis afspreken? Stuur dan een e-mail naar pastoraatgouda@cama.nl. We zijn er voor u!

SCROLL_TEXT

Prediking: Elizabeth van Zijl.

Zondag spreekt Elisabeth van Zijl en zij gaat verder met het Jaarthema “Koninklijk leven” in/door afhankelijkheid met als subthema:

 ‘God zoekt jou – om Zijn hart zichtbaar te maken.’

Elisabeth is in het dagelijks leven Coach en cognitief gedragstherapeut at Atelier Alter Ego, praktijk voor christelijke hulpverlening bij eetstoornissen, Fractievoorzitter van de ChristenUnie Ouderkerk, auteur van het boek “Vrede met jezelf” en lid van Parousia Gouda.

Familieberichten:
Ingeschreven geregistreerde bezoekers:
Ricardo Tomar Da Cruz en Damion Gans hebben zich in laten schrijven als geregistreerde bezoeker bij Parousia. Wij heten hen van harte welkom en wensen hen een mooie en gezegende tijd toe.

Lidmaatschap aangevraagd
Het verheugt de raad de gemeente te kunnen mededelen dat Yavanne Rijneveld het lidmaatschap heeft aangevraagd. De Raad vraagt aan haar leden, dat wanneer er op Bijbelse gronden bezwaren zijn tegen deze aanvraag, dit kenbaar te maken bij de oudsten. Als er vanuit de gemeente geen gegronde bezwaren komt, willen we Yavanne DV zondag 21 januari 2018 van harte welkom heten als lid van Parousia Gouda. 

Huwelijk
Op DV 12 januari hebben Floris Lemkes en Denice Heine elkaar het jawoord gegeven. De inzegenings-dienst vond plaats in de Gereformeerde Kerk a/d Hoogstraat 136 te Haastrecht. Wij feliciteren Floris en Denice met hun huwelijk en wensen hun Gods zegen toe.

Mini Magazine
Het januari nummer van het Mini Magazine is inmiddels verstuurd naar de leden en geregistreerde bezoekers. Heeft u het niet ontvangen stuur een e-mail naar secretarisgouda@cama.nl

Foto-en adressenboekje
Het foto-en adressenboekje januari 2018 is door Thon van Eijk op de website geplaatst, uiteraard onder de versleuteling van een wachtwoord. Dit wachtwoord is alleen bestemd voor leden en geregistreerde bezoekers. Ben u het wachtwoord kwijt of vergeten: stuur een e-mail naar: secretarisgouda@cama.nl

Blik op de toekomst
Sprekers:
21-01: Johan Selier
28-01: Johan Selier

Activiteiten:
21-01: Doopdienst
28-01: Kinderopdraagdienst

Doopdienst
Op 21 januari a.s. staat er weer een doopdienst gepland. Geef uzelf vandaag nog op voor deze belangrijke stap voor uw geloofsleven. Door de doop laat u zien dat u bij Jezus hoort en Hem wil volgen. Het is een getuigenis naar mensen en in de hemelse gewesten”. Nadere informatie hierover volgt nog. Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij de raad.

Kinderopdraagdienst
Op DV 28 januari is er een kinderopdraagdienst. Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden bij voorganger Johan Selier.

Gebed voor de zieken
Wilt u bidden voor onze zieken en concreet meeleven in de vorm van een kaartje doet zieken heel goed. Leven we ook mee met zieken die thuis zijn? 

PraiseAvond Gouda
Wanneer: 14 januari 2018
Locatie: CSG De Goudse Waarden; Kanaalstraat 31, Gouda
Tijd: 19:00 uur – 20:30 uur

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM
GEZEGENDE DIENST EN WEEK