Koninklijk leven

Overdenking december 2018

“Daarom zal de Here Zelf u een teken geven: Zie de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuël geven”. (Jesaja 7:14) Wat een rijke woorden zijn dit toch altijd weer. Woorden die de profeet Jesaja honderden jaren vóór de geboorte van de Here Jezus...
Lees meer →

Overdenking november

De gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes naar Mattheus 25: 1-13 (HSV) 1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. 3 Zij die dwaas...
Lees meer →

Overdenking oktober

“Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis en Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en Uw trouw, want om heel Uw Naam hebt U Uw belofte groot gemaakt”. (Psalm 138:2) Psalm 138 is een Psalm van David, waarin Hij God dankt voor de moeilijke situatie waarin hij heeft gezeten en...
Lees meer →

Overdenking september

“En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen”. (Mattheüs 24:14) Deze woorden van de Here Jezus staan in een groter geheel, waarin de Heer een stuk laat zien over de toekomst. De...
Lees meer →

Digitale collecte met Givt

Givt is de oplossing voor het geven aan collectes zonder contant geld. Ook gewoon blijven geven aan de collecte? Download de Givt-app! CAMA Parousia Gouda maakt ook gebruik van deze betaalapp. Geen contant, toch geven Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer op zak....
Lees meer →

PraiseAvond Gouda

Wij zijn de PraiseAvond! Al meer dan 15 jaar bestaat de PraiseAvond uit enthousiaste jongeren. Jongeren die mensen willen vertellen over het leven met God. Jonge mensen die op zoek zijn naar meer van God! Wij zijn een interkerkelijke organisatie met passie voor jonge mensen. Er...
Lees meer →

Schitterend

Door: Annelies de Graaff Gods schepping De Bijbel begint met het Scheppingsverhaal en telkens wordt de zin herhaald: “en God zag dat het goed was.” Nadat God de mens heeft gemaakt, is Zijn Schepping voltooid en staat er: “en God zag dat het zeer goed was.” (Genesis 1: 1-13) Iets...
Lees meer →

De puurheid van de Hebreeuwse taal

Het Hebreeuws is een dynamische taal en wordt ook wel de Godstaal genoemd, een heilige taal, mede omdat het van rechts naar links wordt geschreven. God schrijft zo naar ons toe, de letters hangen aan de bovenlijn, ze komen van boven, van God. Wij schrijven de letters op de...
Lees meer →

Kijk eens in de spiegel

Ieder mens maakt fouten en van je fouten kun je leren, wordt er gezegd. Maar als je weer in de valkuil van dezelfde fout stapt, hoe reageer je dan? Misschien neem je het jezelf kwalijk of de gedachte overvalt je: “leer ik het dan nooit?” Als je in de spiegel kijkt, staren...
Lees meer →
12