Merkbaar aanwezig

Overdenking november

“Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen: “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurt was.” (Mattheüs 13:33) De Here Jezus sprak op verschillende momenten tegen Zijn discipelen over zuurdeeg....
Lees meer →

Overdenking september

Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die Zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op het huis, maar het stortte niet in, want...
Lees meer →

Overdenking augustus

Jezus, Ik in Hem en Hij in mij Johannes 15 spreekt over dat, de Vader de wijnbouwer is, Jezus de ware wijnstok is en wij de ranken zijn. God heeft ervoor gekozen om alles afhankelijk van elkaar te maken. Als één van de drie mist zal er geen vrucht zijn. Niet omdat God niet anders...
Lees meer →

Overdenking juli 2019

Voordat de Here Jezus naar Zijn Vader in de hemel ging, gaf Hij Zijn discipelen een aantal opdrachten. Eén van die opdrachten staat verwoord in Mattheüs 28:19-20: Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen (= discipelen), door hen te dopen in de Naam van de Vader en de...
Lees meer →

Overdenking juni 2019

“En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd aangebroken is.” (Markus 4:29)                         De Here Jezus heeft verschillende dingen vertelt over het einde van de tijden,...
Lees meer →

Overdenking april 2019

En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. (2 Korinthe 5:15) Goede Vrijdag en Pasen. Twee bijzondere momenten waar we steeds weer onze aandacht ophoren te hebben. Het lijden,...
Lees meer →

Overdenking maart 2019

“Laten we overvaren naar de overkant” (Markus 4:35-41). Dit zijn de woorden van de Here Jezus tegen Zijn discipelen. In de gedeelten hiervóór kunnen we lezen hoe de Here Jezus na Zijn doop in de Jordaan ook werd bekrachtigd met de Heilige Geest. Daarna leidde de Heilige Geest...
Lees meer →

Overdenking januari 2019

Kijk, zo is God. Hij is voor eeuwig onze God en tot de dag dat wij sterven is Hij bij ons en wijst ons de weg. (Psalm 48:15 Het Boek) Er ligt weer een heel nieuw jaar voor ons. Het oude jaar is afgesloten. Een jaar vol van mooie en ook minder mooie momenten. Soms zou je bepaalde...
Lees meer →

Overdenking december 2018

“Daarom zal de Here Zelf u een teken geven: Zie de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuël geven”. (Jesaja 7:14) Wat een rijke woorden zijn dit toch altijd weer. Woorden die de profeet Jesaja honderden jaren vóór de geboorte van de Here Jezus...
Lees meer →