Zoals in de hemel, zo ook op de aarde

Overdenking maart 2020

Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid.(Psalm 125:1-2) Wanneer je wel eens in Jeruzalem bent geweest, dan zul je vast wel eens op een...
Lees meer →

Overdenking februari 2020

 “…opdat zij allen één zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.” (Johannes 17:21 HSV) Eensgezindheid en EenheidIn de afgelopen periode, tijdens de Week van Gebed, konden we regelmatig...
Lees meer →

Overdenking januari 2020

“De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed,de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht.Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen;Vast staat Uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid.” (Psalm 93:1-2) HSV Wat een heerlijke woorden om het nieuwe jaar mee te...
Lees meer →

Overdenking november

“Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen: “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurt was.” (Mattheüs 13:33) De Here Jezus sprak op verschillende momenten tegen Zijn discipelen over zuurdeeg....
Lees meer →

Overdenking september

Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die Zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op het huis, maar het stortte niet in, want...
Lees meer →

Overdenking augustus

Jezus, Ik in Hem en Hij in mij Johannes 15 spreekt over dat, de Vader de wijnbouwer is, Jezus de ware wijnstok is en wij de ranken zijn. God heeft ervoor gekozen om alles afhankelijk van elkaar te maken. Als één van de drie mist zal er geen vrucht zijn. Niet omdat God niet anders...
Lees meer →

Overdenking juli 2019

Voordat de Here Jezus naar Zijn Vader in de hemel ging, gaf Hij Zijn discipelen een aantal opdrachten. Eén van die opdrachten staat verwoord in Mattheüs 28:19-20: Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen (= discipelen), door hen te dopen in de Naam van de Vader en de...
Lees meer →

Overdenking juni 2019

“En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd aangebroken is.” (Markus 4:29)                         De Here Jezus heeft verschillende dingen vertelt over het einde van de tijden,...
Lees meer →

Overdenking april 2019

En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. (2 Korinthe 5:15) Goede Vrijdag en Pasen. Twee bijzondere momenten waar we steeds weer onze aandacht ophoren te hebben. Het lijden,...
Lees meer →