Merkbaar aanwezig

Klik op het icoon om een preek af te spelen. In het archief vindt u preken van voorgaande jaren.

Hou vast en word niet onverschillig

08 november 2015, Prediking: Peter Stolk
Openbaring 3:1-6: de brief aan Sardes. Een confronterende preek over luxe, gezapigheid en gemakzucht. Ook Hebr. 12:3 komt aan bod waar gesproken wordt over de ‘Matheid van ziel’. Vijf
Lees meer →

Missionair gemeente zijn in Gouda

01 november 2015, Prediking: Marco Schuurman
Marco en Marjolein Schuurmans werken als zendingsechtpaar onder de Wayana’s in het binnenland van Suriname en zijn de ouders van Jiska Chin-a-Teh. CAMA heeft hen in samenwerking met World
Lees meer →

De eredienst: samenvatting & afsluiting

25 oktober 2015, Prediking: Junus Manuputtij
Lees meer →

De eredienst en aanbidding

18 oktober 2015, Prediking: Wouter van Iterson
Lees meer →

De eredienst en de woordverkondiging

11 oktober 2015, Prediking: Joël Boertjens
Joël Boertjens preekt over Romeinen 12:1-2: 1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te
Lees meer →

De eredienst in het Oude en Nieuwe testament

04 oktober 2015, Prediking: Irene Klein-Haneveld
Vandaag is de aftrap van: “oktobermaand = eredienstmaand” met als vraag: wat is een eredienst? Irene Klein Haneveld zal een tipje van de sluier doen oplichten met het thema: “De eredienst in het
Lees meer →

Israël, ik wou dat je jaloers was

27 september 2015, Prediking: Henk Medema
Romeinen 10:19 e.v. 19 Maar dan vraag ik weer: heeft Israël de boodschap niet begrepen? Welnu, Mozes zegt al: ‘Ik zal jullie afgunstig maken op een volk dat geen volk is, ik daag jullie uit met
Lees meer →

Doop en Jezus

20 september 2015, Prediking: Rudy Wassens
Vandaag wordt het weer een feestelijke dienst. Er staat weer veel te gebeuren. We kijken uit naar wat God ons te zeggen heeft. Rudy Wassens uit België is weer in ons midden. Rudy gaat spreken
Lees meer →

Waarom volg ik Jezus?

13 september 2015, Prediking: Henk van Dorp
Zondag wordt het weer een feestelijke dienst. Henk van Dorp is weer in ons midden. De woord-verkondiging zal gaan n.a.v. Johannes 6 met als thema: “Waarom volg ik Jezus?”. Tijdens de eredienst
Lees meer →

Startzondag: Geloven in Gouda

06 september 2015, Prediking: Peter Stolk
Zondag spreekt Peter Stolk. Peter vindt het fijn om zondag weer bij ons te mogen spreken. Het thema van zijn overdenking luidt: „Aanstekelijk geloven”. Peter geeft ons dit ter overdenking mee:
Lees meer →

De scholen zijn weer begonnen

30 augustus 2015, Prediking: Henk Medema
Lees meer →

Van generatie op generatie

13 juni 2015, Prediking: Junus Manuputtij en Irene Klein-Haneveld
Een duo preek van Junus en Irene. Ze spreken over: “van generatie op generatie”.
Lees meer →

Reset

31 mei 2015, Prediking: Harry Zijlstra
Harry Zijlstra spreekt over het thema ‘Reset’ naar aanleiding van de Romeinenbrief 6.
Lees meer →

Op wie lijk ik?

17 mei 2015, Prediking: Peter Stolk
Het thema van deze preek gaat over een tweetal gelijkenissen uit Lukas 16. Deze parabels gaan over rentmeesterschap. Eén man zorgde voor later, een andere juist niet. De onderliggende vraag is:
Lees meer →

De zaaier

10 mei 2015, Prediking: René Holvast
René en Cecilia Holvast vertrokken in de zomer van 2008 naar Boma in Congo (DR) om hulp te geven bij het herstel van FACTEB, de theologische faculteit van CAMA. Deze is nu uitgegroeid tot de
Lees meer →