Merkbaar aanwezig

Prediking: Johan Selier
Johan Selier is de voorganger van Parousia Gouda. Hij spreekt over ‘4 sleutels voor merkbare aanwezigheid’.

Download preek