Merkbaar aanwezig

Prediking: Johan Selier
Johan Selier is de voorganger van Parousia Gouda. Hij spreekt over ‘Merkbaar aanwezig zijn in en door gebed’.

Download preek