Merkbaar aanwezig

Prediking: Joël BoertjensJoel Boertjens 5
Zondag spreekt Joël Boertjens.   Joël is sinds 6 september 2015 voorganger van de Baptisten Gemeente de Verbinding te Amsterdam. Hij heeft gestudeerd  Evangelical and Reformation Theology (VU) is PSV-fan in Amsterdam | Geïnteresseerd in politiek en was van
2005-2006 stagiair bij Parousia Gouda.
Het thema van vandaag: ‘De wens van de Vader, is de gedachte’

Download preek