Merkbaar aanwezig

Doel vandaag

Met elkaar ontdekken dat:

-wanneer gebed is gericht op Gods plan i.p.v. onze (soms
moeilijke) omstandigheden,

-Gods merkbare aanwezigheid ons gaat helpen

-om ín en dóór die omstandigheden heen,

-datgene te doen dat God van ons vraagt.

Download preek