Merkbaar aanwezig

Prediking: Johan Selier
Johan Selier is de voorganger van Parousia Gouda. Hij spreekt over ‘Merkbaar aanwezig zijn in en door gebed’.

Doopdienst
Vandaag is het feest bij Parousia. Na afloop van de samenkomst zal op grond van het geloof in de opgestane Heer een aantal mensen worden gedoopt. Daarmee laten zij hun oude leven achter in het watergraf en staan zij op als een nieuwe schepping. Na afloop van de dienst is er achter in de zaal gelegenheid de dopelingen te feliciteren.

Download preek