Merkbaar aanwezig

Koninklijke Geboorte

25 december 2018, Prediking: Johan Selier

Kerstfeest! Een feest dat wereldwijd wordt gevierd door heel veel mensen. Iedereen weer met een eigen gedachte of beleving en iedereen weer in zijn of haar eigen mooie, gelukkige, blijde of juist moeilijke, verdrietige of zorgelijke omstandigheden.

Voor mij is het het feest van de geboorte van Jezus, waardoor God mens werd. Zo werd de kribbe in Bethlehem de plaats waar hemel en aarde elkaar raakten. De plek waar God in onze leefwereld binnenkwam, om ons in Zijn leefwereld binnen te brengen. Dat is iets om te vieren in dankbaarheid en verwondering.

Download preek