Merkbaar aanwezig

Een mooie samenkomst vanmorgen bij de Parousiafamilie in Gouda. Een mooie tijd van aanbidding o.l.v. Mirai van der Burg – Mirza.
Ik denk dat ik voor het eerst in mijn 20 jarige loopbaan als voorganger heb gesproken over het geven van geld. Eigenlijk is het allemaal heel mooi. Het valt onder een Koninkrijkscultuur van geven , waarin God eerst geeft, en wij weer teruggeven aan Hem, waardoor we weer ontvangen om weer te kunnen geven. Zo worden wij gezegend en zegen we anderen die dat nodig hebben, waardoor anderen God dan danken en loven en ook wij dat weer doen. Hoe gaaf is dat!

Download preek