Merkbaar aanwezig

Toen werd het stil

24 september 2017, Prediking: Gerrit van Klaveren

Prediking: Ds. Gerrit van Klaveren.Gerrit van Klaveren 9

De beroepsmatige achtergrond van Gerrit van Klaveren is divers. Na zijn deeltijdstudie theologie is hij in 1997 als predikant beroepen in de Baptisten gemeente in Katwijk. Vanaf 2001 heeft hij in evangelische, hervormde en gereformeerde situaties op verzoek als voorganger mogen dienen in uitvaarten, trouwdiensten en andere bijzondere momenten. Hij kan zichzelf met recht “interkerkelijk” noemen. Na jaren ervaring opdoen is hij voor zichzelf begonnen en is hij gestart als gelegenheidsdominee. Daarmee wil hij mensen kunnen bereiken die los van een kerk of gemeente gebruik willen maken van een dominee. Dat kan zijn voor trouwen of uitvaart, maar ook counseling betreffend of niet omtrent deze gebeurtenissen.
Het thema van zondag is :
“Toen werd het stil”

Download preek