Zoals in de hemel, zo ook op de aarde

Hallo, wij zijn …

… de “CAMA Evangelische Gemeente Parousia Gouda”. Wij zijn een gemeente die midden in de wereld wil staan en mensen wil helpen Jezus te (gaan) volgen. Lees meer over ons

 


Samenkomst zondag 4 december 2022


Als u fysiek aanwezig wilt zijn bij de samenkomst dan bent u van harte welkom. Onze samenkomsten beginnen iedere zondag om 10:00 uur. Naast het fysiek meebeleven van de samenkomsten is er ook de mogelijkheid om via een livestream de zondagse samenkomsten mee te beleven.


 

Interessante artikelen

Overdenking maart 2020

Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE...
Lees meer →

Overdenking februari 2020

 “…opdat zij allen één zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U...
Lees meer →

Overdenking januari 2020

“De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed,de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht.Ja, vast staat de wereld, hij zal...
Lees meer →

Dagelijks woord

Iedere zondagmorgen samenkomst om 10:00 uur

ANBI status

ANBI statusGiften zijn fiscaal aftrekbaar. De Parousia is aangewezen als ANBI instelling o.v.v.:
CAMA EVANGELISCHE GEMEENTE PAROUSIA GOUDA

ABN-AMRO: NL31 ABNA 0507 3440 49
ING: NL61 INGB 0000 1629 49

Giften voor de Zending kunt u overmaken naar Bankrekeningnummer: NL09 INGB 0009 0609 19 T.n.v. Parousia Gouda Zending te Gouda. Een specifieke gift voor één van onze zendingsechtparen kan ook, dit o.v.v. “Project Brazilië” voor de Fam. Lima Zutphen en of “Project Thailand” voor de Fam. de Koning.

GivtCollecteren via de Givt betaalapp
Givt is de oplossing voor het geven aan collectes zonder contant geld. CAMA Parousia Gouda maakt ook gebruik van de Givt betaalapp.

Handige links