Merkbaar aanwezig

Koninklijk Leven

Hallo, wij zijn …

… de “CAMA Evangelische Gemeente Parousia Gouda”. Wij zijn een gemeente die midden in de wereld wil staan en mensen wil helpen Jezus te (gaan) volgen. Lees meer over ons

 


Zondagse samenkomst: 25 oktober

We committeren ons aan het advies van de RIVM dat evenementen met meer dan 30 mensen moeten worden afgelast. Daarom hebben we een livestream, om de dienst op afstand/thuis te kunnen volgen. Wilt u toch graag fysiek aanwezig zijn bij de samenkomst? Dan bent u welkom, meldt u zich dan vooraf aan bij administratiegouda@parousia.nl. Wij hanteren een deurbeleid, daarom vragen we u zich bij binnenkomst te melden bij één van de coördinatoren te herkennen aan een geel hesje. Bekijk voor verdere informatie ons COVID 19 Protocol.


 

Interessante artikelen

Overdenking maart 2020

Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE...
Lees meer →

Overdenking februari 2020

 “…opdat zij allen één zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U...
Lees meer →

Overdenking januari 2020

“De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed,de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht.Ja, vast staat de wereld, hij zal...
Lees meer →

Dagelijks woord

Iedere zondagmorgen samenkomst om 10:00 uur

ANBI status

ANBI statusGiften zijn fiscaal aftrekbaar. De Parousia is aangewezen als ANBI instelling o.v.v.:
CAMA EVANGELISCHE GEMEENTE PAROUSIA GOUDA

ABN-AMRO: NL31 ABNA 0507 3440 49
ING: NL61 INGB 0000 1629 49

Giften voor de Zending kunt u overmaken naar Bankrekeningnummer: NL09 INGB 0009 0609 19 T.n.v. Parousia Gouda Zending te Gouda. Een specifieke gift voor één van onze zendingsechtparen kan ook, dit o.v.v. “Project Brazilië” voor de Fam. Lima Zutphen en of “Project Thailand” voor de Fam. de Koning.

GivtCollecteren via de Givt betaalapp
Givt is de oplossing voor het geven aan collectes zonder contant geld. CAMA Parousia Gouda maakt ook gebruik van de Givt betaalapp.

Handige links