Merkbaar aanwezig

Koninklijk Leven

Hallo, wij zijn …

… de “CAMA Evangelische Gemeente Parousia Gouda”. Wij zijn een gemeente die midden in de wereld wil staan en mensen wil helpen Jezus te (gaan) volgen. Lees meer over ons

Volgende samenkomst:

Interessante artikelen

Overdenking november

“Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen: “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in drie maten meel deed,...
Lees meer →

Overdenking september

Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die Zijn huis op de rots gebouwd...
Lees meer →

Overdenking augustus

Jezus, Ik in Hem en Hij in mij Johannes 15 spreekt over dat, de Vader de wijnbouwer is, Jezus de ware wijnstok is en wij de ranken zijn. God...
Lees meer →

Dagelijks woord

Iedere zondagmorgen samenkomst om 10:00 uur

ANBI status

ANBI statusGiften zijn fiscaal aftrekbaar. De Parousia is aangewezen als ANBI instelling o.v.v.:
CAMA EVANGELISCHE GEMEENTE PAROUSIA GOUDA

ABN-AMRO: NL31 ABNA 0507 3440 49
ING: NL61 INGB 0000 1629 49

Giften voor de Zending kunt u overmaken naar Bankrekeningnummer: NL09 INGB 0009 0609 19 T.n.v. Parousia Gouda Zending te Gouda. Een specifieke gift voor één van onze zendingsechtparen kan ook, dit o.v.v. “Project Brazilië” voor de Fam. Lima Zutphen en of “Project Thailand” voor de Fam. de Koning.

GivtCollecteren via de Givt betaalapp
Givt is de oplossing voor het geven aan collectes zonder contant geld. CAMA Parousia Gouda maakt ook gebruik van de Givt betaalapp.

Handige links