Skip to main content

De CAMA Parousia Gouda...

…is een groep gelovigen uit Gouda en omstreken, die op zondag bij elkaar komt voor de eredienst. Ook tweewekelijks komen zij in huiskringen bij elkaar, om elkaar te ontmoeten, uit de Bijbel te lezen om vervolgens te proberen het geleerde ook in praktijk te brengen.

Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. In de Bijbel wordt ons verteld dat Jezus gekomen is om de relatie tussen ons en God, de Vader in de hemel, te herstellen. Vanuit een herstelde relatie met God ontstaat een zinvol leven.

Parousia Gouda telt ongeveer vierhonderd leden en vaste bezoekers, waaronder veel jonge gezinnen, en is onderdeel van de landelijke groep Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten (abcgemeenten.nl). In dit samenwerkingsverband van vrije, zelfstandige evangelische gemeenten in Nederland werken wij met anderen samen gemeenten aan de vorming van nieuwe gemeenten op diverse plaatsen. Internationaal weten wij ons verbonden met de ‘Christian and Missionary Alliance’ een kerk en zendingsgenootschap, werkzaam in 60 landen in de wereld.

Evangelisch

We stellen het evangelie van Jezus centraal en geloven daarmee dat onze redding ligt in een persoonlijke keuze vóór Jezus en een persoonlijke relatie mét Jezus.

Gouda

We weten ons een lokale gemeente geplaatst in Gouda en daarmee ook nabije omgeving.

Parousia

Parousia betekent: de wederkomst van Christus in macht en majesteit op het einde der tijden. Dat bepaalt ons toekomstbeeld.

CAMA, wat is dat eigenlijk?

CAMA staat voor ‘Christian and Missionary Alliance’

  • Christus centraal: De volheid kennen van Jezus Christus
  • Missionary: Gericht op mensen bij Jezus brengen
  • Alliance: samen gemeente zijn en omzien naar elkaar. Verbonden weten met het lichaam van Christus wereldwijd.

Voorganger & oudsten

Op dit moment hebben we als gemeente geen vaste voorganger. We nodigen wekelijks sprekers uit met diverse achtergronden of we hebben sprekers uit de eigen gemeente.

De raad (raadgouda@parousia.nl) bestuurt de gemeente. De raad wordt ondersteund door bedieningen in teamverband. Momenteel is de raad als volgt samengesteld:

Anton Bubberman – oudste
Martijn van Dijk – oudste
Peter Dijs – oudste