Skip to main content

One family

De kerk is voor jong en oud. Speciaal voor de kinderen, jeugd en jongeren hebben we programma’s die aansluiten bij hun leeftijd en beleving. Onze kinderen dragen we op aan Hem die ze gemaakt heeft.

Kinderen (0-11 jaar)

K1ng K!ds is er voor 3 leeftijdsgroepen:

  • Crèche van 0 tot 4 jaar in het lokaal naast de Informatiestand;
  • Onderbouw van 4 jaar tot en met groep 3 van de basisschool in de linker gymzaal;
  • Bovenbouw vanaf groep 4 tot en met groep 7 van de basisschool in de rechter gymzaal.

Kinderen vanaf groep 8 van de basisschool en het voortgezet onderwijs vallen onder het Jongerenwerk. De wisselingen worden door de team leiders van de verschillende groepen gecoördineerd. Het K1ng K!ds programma wordt tijdens de eredienst aangeboden. De crèche en de peutergroep van K1ng K!ds zijn er elke week en ook tijdens de hele dienst, het hele jaar door (geen vakantiestop). Wil je meer informatie over het kinderwerk? Stuur gerust een mailtje.

Jongeren

Het doel van het jeugdwerk is om God te verheerlijken, elkaar op te bouwen, en onszelf te vermenigvuldigen, in het besef dat God ons roept en aan elkaar gegeven heeft.

Vanuit dit doel leren we jongeren achtereenvolgens:
… wat evangelisatie inhoudt
… wat aanbidding inhoudt
… wat gemeenschap inhoudt
… wat discipel-zijn inhoudt
… ontdekken wat hun eigen bediening is

Bij dit alles is het belangrijk dat het jeugdwerk een plek is waar jongeren warmte, bescherming en rust kunnen ontvangen en waar een helende werking naar geest, ziel en lichaam vanuit gaat.