Skip to main content

Merkbaar aanwezig door te geven

Als gemeente willen we merkbaar aanwezig zijn. Om dat te kunnen zijn, worden allerlei activiteiten georganiseerd. Activiteiten rondom de diensten op zondag. Maar we willen ons ook uitstrekken naar onze naasten. Zowel dichtbij als ver weg. En dat kost geld. U kunt deze folder doornemen en uw reactie kenbaar maken via dit formulier.

Ja, ik geef graag

ANBI status
Giften zijn fiscaal aftrekbaar. We zijn aangewezen als ANBI instelling o.v.v.:
CAMA Evangelische Gemeente Parousia Gouda
ABN-AMRO: NL31 ABNA 0507 3440 49
ING: NL61 INGB 0000 1629 49

Giften voor de zending

Giften voor de Zending kunt u overmaken naar Bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0009 0609 19
T.n.v. Parousia Gouda Zending te Gouda.

Een specifieke gift voor één van onze zendingsechtparen kan ook, dit o.v.v. “Project Brazilië” voor de Fam. Lima Zutphen en of “Project Thailand” voor de Fam. de Koning.

De Givt app

Givt is de oplossing voor het geven aan collectes zonder contant geld. CAMA Parousia Gouda maakt ook gebruik van de Givt betaalapp. Givt is beschikbaar als app voor Apple (iOS) & Android met alle functies.