Skip to main content

Visie en missie

“Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: ‘Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.”  (Handelingen 13:47 NBV). Het zijn deze woorden die in Jesaja 49:6 een profetie zijn aangaande de Here Jezus. Nu gelden deze woorden ook voor Zijn volgelingen.

Daarnaast worden we ook uitgezonden om het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen tot de Heer weer terugkomt. Aan deze woorden wil Parousia Gouda invulling geven op de wijze die de Heilige Geest ons laat zien.

Visie

CAMA evangelische gemeente Parousia Gouda bestaat uit een enthousiaste groep mensen, jong en oud, die samen een gemeenschap vormen waarin Jezus Christus centraal staat. Geleid door de Heilige Geest bouwen zij elkaar op om mensen in Gouda, omgeving en de wereld bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus, tot eer van God de Vader.

Missie

Jezus leren kennen,
Hem samen volgen
en anderen enthousiast
maken dat ook te doen

Jezus centraal

Jezus is Redder, Heiligmaker, Geneesheer en komende Koning. Hij is de basis van de gemeente. In het logo komt dit tot uitdrukking:

Christus is onze Redder
Het kruis verwijst naar de waarheid dat mensen zonder Jezus verloren gaan. Jezus is gekomen om voor onze zonden te sterven om ons zo te redden. Jezus Christus is onze Verlosser.

Christus is onze Heiligmaker
Het wasvat verwijst naar de waarheid van heiliging, het apart zetten van ons leven voor Jezus en het vol zijn van de Heilige Geest. Jezus Christus is onze Heiligmaker.

Christus is onze Geneesheer
De oliekan verwijst naar de waarheid van zalving met olie tot genezing voor hen die gebroken zijn naar lichaam en/of geest. Jezus Christus is onze Geneesheer.

Christus is onze komende Koning
De kroon verwijst naar de waarheid dat Jezus terugkomt naar deze wereld om te regeren als koning. Het gaat hier om Zijn lichamelijke terugkeer.

Wereldbol
De wereldbol verwijst naar de opdracht die we als gelovigen hebben om de boodschap van Jezus Christus op deze wereld te vertellen.